Jak to działa?

1
Rezerwujesz
wybierasz trasję lub wymyślasz własną. Umawiasz się ze znajomymi lub rodziną. Reszta należy już do nas.
2
Przywozimy sprzęt
w umówione miejsce dostarczamy sprzęt na czas.
3
Płyniesz
Cieszysz się pięknymi widokami i czerpiesz radość ze spływu.
4
Odbieramy Ciebie i sprzęt
W umówione miejsce przyjeżdzamy po kajaki oraz odwozimy Ciebie we wskazane miejsce.

Cennik usług - spływy Welem

 

Cennik spływu:

Cena za wszystko razem z transportem wynosi od 65 zł za kajak dwuosobowy pro tour 470. Dodatkowe wymagania możliwe są do uzgodnienia telefonicznie.

Kajak traper jedynka od 45 zł

 

691270870

ostateczna cena  zawiera:

dwuosobowy kajak aquarius 470 pro tour (z dodatkowym miejscem dla dziecka),wiosła,kapoki+

Przywóz i odbiór sprzętu oraz transport osób po spływie (maksymalnie 6 osób) 


Dla dłuższych spływów niż 1 dzień oraz przy wynajmie powyżej 5 kajaków cena do negocjacji.

Dodatkowe wymgania są możliwe do ustalenia telefonicznie.


Kajak traper jedynka 45 zł

traper jedynka

 

 

 

Istnieje możliwość stworzenia dowolnej trasy rzeką WEL.

Opis rzeki Wel jest tutaj


Istnieje możliwość wynajęcia sauny z jacuzzi z podgrzewaną wodą nad jeziorem Hartowieckim. Więcej informacji znajduję się tutaj https://www.facebook.com/splywwelem

REGULAMIN:

 

Regulamin wypożyczalni

 

 

WYPOŻYCZAMY CZYSTY I ZADBANY SPRZĘT I TAKI NALEŻY NAM ZWRÓCIĆ.

 

 

 1. Regulamin dla osób indywidualnie wypożyczających sprzęt

         1. Każdy wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt oraz wyrządzone przez siebie szkody i zobowiązany jest do ich naprawienia lub pokrycia kosztów ich naprawy.
         2. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie i za ich zachowanie i ewentualne szkody.
         3. Każdy wypożyczający powinien umieć pływać.
         4. Osoby indywidualne wypożyczające sprzęt powinny ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie to nie jest wliczone w cenę wynajmu sprzętu.
         5. Każdy wypożyczający potwierdza pisemnie ilość pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego.

2. Regulamin dla organizatorów spływu

         1. Organizatorem spływu kajakowego jest osoba zgłaszająca potrzebę rezerwacji sprzętu dla grupy osób.
         2. Organizator spływu jest odpowiedzialny za uczestników i za wypożyczony sprzęt.
         3. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna.
         4. Organizator zobowiązany jest poinformować uczestników spływu o wszystkich warunkach, na jakich spływ się odbywa, a w szczególności dotyczących bezpieczeństwa i zachowania się na szlaku oraz przestrzegania wszelkich przepisów i zobowiązań prawnych.
         5. Organizator spływu zobowiązany jest do sprawdzenia czy uczestnicy umieją pływać i czy ich stan zdrowia umożliwia im wzięcie udziału w imprezie i bierze za to pełną odpowiedzialność.
         6. Organizator spływu ponosi odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
         7. Na prośbę organizatora możemy objąć grupę ubezpieczeniem NNW. W takim przypadku wymagana jest lista uczestników spływu. Koszt ubezpieczenia NNW obciąża dodatkowo organizowaną grupę.
         8. Każdorazowo organizator spływu potwierdzi pisemnie ilości pobranego sprzętu tym samym potwierdzając odpowiedzialność za niego. 

   3. Postanowienia końcowe

         1. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
         2. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
         3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione na naszym terenie samochody a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
         4. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez nas i mogą być zrealizowane wyłącznie na naszych warunkach. 
         5. Nie będą realizowane w tym samym dniu zlecenia zgłaszane po godz. 18-tej dotyczące zmian godzin i miejsc transportów, chyba, że zaistnieje możliwość ich wykonania. 
         6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
         7. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

 


Spływy Welem © 2014 WodnaPrzygoda.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
realizacja: avigraf.pl